Utbildningar och erbjudanden

Bli en bättre ledare

Balanserat Ledarskap

Ett program utvecklat i samarbete, med samlad expertis från flera ledarskapskonsulter. Baserat på forskning och vedertagna metoder för förändringsarbete.

Ett individuellt program för dig som vill nå bästa resultat för din verksamhet och har en vilja att göra gott för andra människor - det finns ett samband.

Ledarskaps-coachning

Ledarskapsstöd för dig eller dina ledare i organisationen.

Nu erbjuder vi ett ledarskapsstöd med låg ingångströskel. Du kan enkelt boka in ett samtal för att prata om ditt ledarskap här och nu. Tillsammans undersöker vi olika verktyg för att du ska nå hela vägen fram till ditt team. Eller om du är chef i en organisation där dina underställda chefer/ledare behöver stöd. 

Du kan sedan välja om du vill gå vidare med att till exempel abonnera på ledarskapsstöd för dig själv eller ledare i din organisation. 

Kickoff med iCool

Kick-off

Står ni inför en nystart eller annat viktigt tillfälle som ni vill fylla med meningsfullt innehåll och behöver hjälp med inramning, praktiska arrangemang och roliga aktiviteter? Vi kan även projektleda hela kick-offen, inklusive bokning av lokaler och talare.

Förändringsledning

Ska ni genomföra en förändring? Ta hjälp av en förändringsledare för att få med era medarbetare så effektivt och hänsynsfullt som möjligt! 

Frågor eller funderingar?Kontakta mig