Balanserat ledarskap

Ett program utvecklat i samarbete och expertis från flera ledarskapskonsulter. Baserat på forskning och vedertagna metoder för förändringsarbete.

  • Individuellt program
  • 8 tillfällen
  • 16-24 veckor (anpassningsbart)

De åtta tillfällen som är grunden för utbildningen innehåller tre delar, en förberedelse med inläsning och reflektion med dokumentation, ett möte med genomgång av ämnet och egen dokumentation och avslutningsvis uppföljning, både individuellt och tillsammans med mig.

I det material som ingår i utbildningen finns ett lättillgängligt fakta/teoriavsnitt, egna uppgifter till reflektionen och mallar för t ex handlingsplaner. Dessutom finns litteraturtips om du vill fördjupa dig i något ämne. Vi kommer också arbeta med att möta medarbetare med respekt och mod. Under programmet har du tillgång till mig för frågor eller snabb coaching via mejl och telefon.

/Elisabet Grinde
mentorcoach leadarskap

Programmets delar och upplägg

Tillfälle 1 - Ledarskap

Genomgång av utvecklingsprocessen och utmaningar för ledarskapet. Var är din balans kring resultat kontra samspelet? Vilka mål har och vill du ha i din verksamhet och för dig själv? Hårda mål/Mjuka mål. Ledarskapets faser och att leda i förändring. Hur bygger du team? Ledarens verktyg och vad är ett balanserat ledarskap? Egna uppgifter kring ditt nuläge.

Tillfälle 2 - Nuläge

Detta avsnitt handlar om din ledarroll, ledarnivåer och hur din balans kring ledarnivå ser ut. Hur du använder din tid och vad som behöver förändras. Medarbetare och deras prestationer. 

Tillfälle 3 - Önskad framtid

Din vision kring ditt verksamhetsområde, kring ditt ledarskap och ditt liv utanför företaget. Långsiktiga mål och planering. What really works – vetenskapligt underlag för förändringsarbete utifrån strategi, verkställande, kultur och organisation. Ständiga förbättringar.

Tillfälle 4 - Mål, aktiviteter och handlingsplan

Dina mål och hur når du dit, operativa mål, kortsiktiga mål och balansen mellan kvalitet och deadlines. Målformulering och arbetsordning. Prioriterade mål.

Tillfälle 5 - Hinder och det personliga ledarskapet

Hinder för din utveckling utifrån fyra kompetensområden. Styrkor och hur bygger du vidare på dem. Attityder och personlighet. Balans mellan att ställa upp och sätta gränser, tillgänglighet kontra prestation, beslutsfattande. Din personlighetsprofil. 

Tillfälle 6 - Motivation

Genomföra dina aktiviteter för att nå mål och motivera dina medarbetare att arbeta mot sina mål. Motivationsteorier. Drivkrafter och självbild. Rekrytering.

Tillfälle 7 och 8 - Samspela och leda andra

Vilka samspelar du med? Ledarens verktyg, teamutveckling. Uppföljning, coaching, kontroll i balans med frihet. Feedback och svåra samtal. Balans mellan att prata och lyssna. Utveckling av medarbetare, utvecklingssamtal. Information. Delegering.

Anmäl intresse - Balanserat ledarskap

Så går det till:
Jag hör av mig och så lägger vi upp kursen utifrån dina behov och önskemål