“Genom sin helhetssyn, affärsmässighet och ödmjukhet inspirerar Elisabet och med handlingskraft skapar hon framgång och resultat”

Resultat som jag vill uppnå

Jag tycker om att i nära samarbete med kundens ledare och övriga medarbetare arbeta med olika typer av förändringsarbete. Det handlar om att implementera ett gott ledarskap, en företagskultur som är professionell och anpassad för både medarbetare och kundens kund eller ett nytt verksamhetssystem. Det handlar om att på ett effektivt sätt implementera nya processer och verksamhetsregler. Jag brinner för utmaningen att få alla i projektet att arbeta mot samma mål.

Jag vill ge kunden en helhetssyn på ledarskap, kultur, processer och strategi, oavsett om jag arbetar med en individ eller en grupp. På detta sätt vill jag medverka till att kunden får en ökad kvalitet i sitt arbete med sina kunder, en ökad arbetsglädje och en ökad intern effektivitet.

Mitt professionella rykte i sammandrag

Elisabet är mycket engagerad och på sitt prestigelösa sätt ser hon möjligheter i problemen och hon är affärsmässig på ett smittsamt sätt. Hon är drivande, trygg som person och med en imponerade leveranskapacitet har hon ett starkt fokus på resultat. Elisabet är mycket erfaren inom projektstyrning, hon lyfter blicken, ser helheten och prioriterar exakt det som krävs. Hon är lyhörd, ständigt lösningsfokuserad och med sin positiva grundsyn för hon fram förbättringsförslag. Elisabet inger ett djupt förtroende och genom sin ödmjukhet och diplomati är hon duktig på att få teamet att lita till sin egen kapacitet. Hon har en hög ambitionsnivå, är tydlig med det hon vill och är dessutom kul att arbeta med.

Sammanställningen baseras på svar från 10 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i september 2013. Detta har analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation. ✆ 070-624 00 58 www.perfrykman.com