Uppdrag

 

Länsförsäkringar - ansvarig för leverans av Long-Term Archive 

Länsförsäkringar ska låta ett antal system gå i pension och för att kunna hantera den viktiga data som finns i systemen ska ett arkiv införas som man kan söka information i. Arbetet påbörjas i maj 2019 och planeras slutföras i slutet av året. 

Myndigheten för tillgängliga medier - utredning vid omlokalisering och projektledning för att överlämna ekonomifunktion till Statens servicecenter

MTM ska vid årsskiftet 2019/2020 omlokaliseras till Malmö och iCool AB utreder vad som behöver hanteras inom den administrativa avdelningen kring den verksamhet som avdelningen ansvarar för idag och vad de ska ansvara för efter flytten. Under hösten projektleder jag flytt av ekonomitjänster till Statens servicecenter.

Kronofogdemyndigheten - införande av dokument- och ärendehantering

Tillsammans med Kronofogdemyndigheten och Formpipe Software AB levererar vi Platina som systemstöd för handläggning för allmän handling. I rollen ingår projektledning, förändringsledning och utbildning. Uppdraget påbörjades under hösten 2018 och avslutas vid årsskiftet 2019/2020.

Stockholms stad - införande av dokument- och ärendehantering

Förvaltningsledare för Formpipe Software AB under 2018-2019 för fortsatt implementation av Platina hos Stockholms stad. Spännande att få så många olika typer av verksamheter att kunna arbeta med samma systemstöd!

Folksam Skade- och pensionsservice

Inom Folksam finns en sektion som arbetar med att hantera skador och pensioner. Till sektionen finns Verksamhetsstöd som ska stötta verksamheten med verksamhetsutveckling, systemutveckling och uppföljning.

Augusti 2017 - juni 2018 är min roll är att arbeta med förändringsledning både inom UPS, Utvecklingsprocess skador, samt förändringsledning i olika projekt hos verksamhetens medarbetare. Från september är jag också tf Gruppchef för Verksamhetsstöd och Förvaltning, en grupp med 11 medarbetare. Som förvaltningsledare arbetar jag med att leda en omorganisation av skadeverksamheten i Sverige.

Statens fastighetsverk - SFV

Statens fastighetsverk är en myndighet med ca 400 medarbetare som förvaltar statens egendom. Förutom våra kungliga slott, museer och teatrar förvaltar man också andra kulturfastigheter som t ex Karlsborgs fästning men också en sjundedel av Sveriges skogar och mark. Man hyr ut lägenheter, fritidshus och arrenderar ut fiskevatten och jaktmarker. "Våra" fastigheter i utlandet (ambassader och konsulat) förvaltas också av SFV. 

För mig som konsult har det varit både en utmaning och ett nöje att sätta mig in i denna mycket varierande verksamhet för att tillsammans med kundens medarbetare och olika systemleverantörer ta fram fungerande verksamhetsstöd till verkets olika arbetsuppgifter.

Uppdrag hos SFV:

Oktober 2012 – september 2013 arbetade jag som projektledare och utbildare för nytt inköpssystem från Basware, i samarbete med CGI.

September 2013 – januari 2015 var jag ansvarig för utbildning, processutveckling och test i ett omfattande projekt för att byta ekonomi och fastighetssystem inom hela SFV. Stöd till interna styrgruppen blev också en naturlig del av mitt uppdrag.

Januari – september 2105 implementerade jag tillsammans med kundens systemförvaltare arbetssätt för förvaltning av de nya systemen.

September 2015 och framåt har jag fått förtroendet att leda arbetet i enheten som arbetar med förvaltningen av verksamhetssystemen, samt att projektleda nya förvaltningsprojekt. Uppdraget avslutas i september 2017.

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad har ca 4000 medarbetare vilka berörs av stadens byte av ekonomisystem. I oktober – december 2015 arbetade jag som rådgivare kring användarutbildning och förvaltning i projektet och även med att utbilda kundens egna utbildare i hur man utbildar i standardsystem på ett bra sätt.   

Under hösten 2016 har jag genomfört projektutvärdering tillsammans med kundens projektgrupp, och slutrapport togs fram under november. Mycket intressant och lärorikt!

En mer komplett cv finns på linkedin.

Uppdrag från tidigare anställning

Från 1997-2012 arbetade jag åt WM-data och Logica i olika roller. Som konsult arbetade jag framför allt med projektledning men även med verksamhetsutveckling. Från 1999 arbetade jag i huvudsak som konsultchef för team på mellan 15-40 personer, både konsulter, säljare och andra ledare. Jag har arbetat som ansvarig för projektleveranser mot många kunder, bl a Stockholms stad, Stockholm vatten, ett flertal kommuner, Grant thornton, Ericsson och Electrolux.

Under de sista åren arbetade jag också som projektchef med ansvar för att utveckla projektprocessen och utbildning av konsulter i projektledning, konsultrollen och affärsmannaskap.