Balanserat ledarskap - upplägg

Balanserat ledarskap är en utbildning som anpassas utifrån det behov en enskild ledare, eller en grupp ledare har. Antalet tillfällen och ordningen på dessa anpassas efter den prioritet som finns i det aktuella uppdraget. 

De block som ingår är

Tillfälle 1  och 2 Nuläge och Ledarskap
Genomgång av utvecklingsprocessen och utmaningar för ledarskapet. Var är din balans kring resultat kontra samspelet? Vilka mål har och vill du ha i din verksamhet och för dig själv? Hårda mål/Mjuka mål. Ledarskapets faser och att leda i förändring. Hur bygger du team? Ledarens verktyg och vad är ett balanserat ledarskap? Egna uppgifter kring ditt nuläge.

Detta avsnitt handlar om din ledarroll, ledarnivåer och hur din balans kring ledarnivå ser ut. Hur du använder din tid och vad som behöver förändras. Medarbetare och deras prestationer. 

Tillfälle 3 Önskad framtid

Din vision kring ditt verksamhetsområde, kring ditt ledarskap och ditt liv utanför företaget. Långsiktiga mål och planering. What really works – vetenskapligt underlag för förändringsarbete utifrån strategi, verkställande, kultur och organisation. Ständiga förbättringar. Förändringsledning med ADKAR.

Tillfälle 4 Mål, aktiviteter och handlingsplan

Dina mål och hur når du dit, operativa mål, kortsiktiga mål och balansen mellan kvalitet och deadlines. Målformulering och arbetsordning. Prioriterade mål.

Tillfälle 5 Hinder och det personliga ledarskapet

Hinder för din utveckling utifrån fyra kompetensområden. Styrkor och hur bygger du vidare på dem. Attityder och personlighet. Balans mellan att ställa upp och sätta gränser, tillgänglighet kontra prestation, beslutsfattande. Din personlighetsprofil. 

Tillfälle 6 Motivation

Genomföra dina aktiviteter för att nå mål och motivera dina medarbetare att arbeta mot sina mål. Motivationsteorier. Drivkrafter och självbild. Rekrytering.

Tillfälle 7 och 8 Samspela och leda andra

Vilka samspelar du med? Ledarens verktyg, teamutveckling. Uppföljning, coaching, kontroll i balans med frihet. Feedback och svåra samtal. Balans mellan att prata och lyssna. Utveckling av medarbetare, utvecklingssamtal. Information. Delegering.