Ledarutveckling kring lågan

 • Topp 10 ledaregenskaper
 • Max 6 st deltagare
 • 3 Tillfällen

Brinner du för dina medarbetare? Vilka egenskaper hos dig som chef bidrar till uppskattning och konkurrenskraftighet?

Bakgrund - The Oxygen project

Namnet i sig är spännande – att ge sina medarbetare syre

En studie gjordes bland anställda på Google där de fick ranka vilka egenskaper de anser att en riktigt bra chef har. Vilka är då de topp 10 egenskaperna?

 1. Är en bra coach
 2. Stärker teamet utan att microstyra
 3. Är inkluderande
 4. Är produktiv och resultatorienterad
 5. Är en god lyssnare- och delar sina kunskaper
 6. Stöttar karriärutveckling och ger feedback
 7. Har en klar vision och strategi
 8. Har (tekniska) nyckelkunskaper
 9. Samarbetar effektivt
 10. Vågar fatta tuffa beslut

Vilka av dessa egenskaper kan du checka av? och vilka vill du vidareutveckla?


I denna kurs träffas vi vid 3 tillfällen och arbetar med olika frågor kopplat till dessa egenskaper. Du får inför varje möte ett antal självreflekterande frågor att fundera kring. Efter varje möte har du med dig konkreta tips som utvecklar ditt ledarskap. Vill du efter dessa tre tillfällen fortsätta din ledarutveckling erbjuder vi en mer omfattande utbildning i höst.

Vi brinner för ledarskap – och medarbetarskap – en låga vi nu tar till en glänta i skogsbrynet vid Björkhagens tunnelbanestation. Vi är max 6 deltagare tillsammans med våra två ledarutvecklare - Elisabet Grinde och Eva Hansson.

Kursledarna

Kursledare Elisabet Grinde iCool Ledarskapsutveckling

Elisabet Grinde

Elisabet Grinde är en erfaren ledare och arbetar idag som förändringsledare, coach och ledarutvecklare i iCool AB. Elisabet brinner för det goda ledarskapet, där man kombinerar affärsmannaskap, kultur och viljan att utveckla och behålla sina medarbetare. I samarbetet med Eva bidrar Elisabet med sin mångåriga erfarenhet av ledarskap i vardagen.

Eva Hansson

Eva Hansson har en mångfacetterad bakgrund som skådespelare, röstcoach och terapeut. Idag arbetar Eva med terapier och med att coacha människor som i yrkeslivet ska prata inför andra. Får jag fram det jag vill, säger ord, röst och kropp samma sak? I samarbetet med Elisabet bidrar Eva med fokus på de mellanmänskliga relationerna.

Pris - 3750 kr  (3 tillfällen)

Anmälan - Ledarutveckling runt lågan

Vi bjuder på fika
Kom ihåg att anmäla ev. specialkost i fältet här ovan. Mer info kommer när du har skickat in anmälan