Förändringsledning

Dags för förändringar i er organisation? Säkerställ då en så effektiv förflyttning som möjligt med hjälp av förändringsledning. 


Det finns många olika metoder för förändringsledning. Vi arbetar oftast med ADKAR från Prosci därför att den är lätt att förstå, lätt att ta till sig för de ledare som ska arbeta med förändringen och den har fullt fokus på den mänskliga aspekten på en förändring.

Metoden går ut på att analysera hur stor påverkan en förändring är för organisationens medarbetare. Den tittar på förväntat motstånd och vilka som behöver stå upp för förändringen (sk sponsorer). 

Den förbereder för förändringen genom en tydlig kommunikation med syfte att få individen att förstå vad förändringen omfattar, när den kommer och vad det innebär för mig. 

När förändringen väl är på plats så fokuserar man på att möjliggöra och vidmakthålla. Samt så klart följa upp!

En förändringsledare kan ta er igenom metoden, stötta med utbildning för ledare och följa upp. Men huvudarbetet måste såklart ske av de egna ledarna.

Vi är certifierade förändringsledare och hjälper gärna till i större eller mindre förändringar för organisationer i alla storlekar!