Förändringsledning

Förändringsledning

Genomför ditt företag förändringar som inte leder dit ni vill? Är ni snart tillbaka vid utgångsläget? 

Förändringsarbete som ska lyckas kräver oftast att man tar ett helhetsgrepp kring förändringen. Det finns intressant forskning som visar att de företag som lyckas med en förändring tittar på dessa fyra områden utifrån sin tänkta förändring:
1. Organisation (Ledarskap, roller, ansvar, struktur)
2. Strategi (Mål, vision, verksamhetsplan, policy)
3. Kultur (Värderingar, filosofi, stämning)
4. Genomförande (Processer, rutiner, verktyg)

Vi rekommenderar att man tar hjälp av ett bra verktyg för förändringsledning, ser över de fyra områdena och arbetar för att en förändring ska få så lite effektivitetstapp som möjligt i organisationen, samtidigt som de enskilda människorna får rätt förutsättningar för att trivas under tiden.

Metoder för ett effektivt ledarskap