Årlig medarbetarundersökning - nej tack!

18 mars 2019

Som konsult träffar jag många olika företag, många medarbetare och många ledare. Många kulturer, många mål, många visioner och även många företag som saknar just detta. Vart är man då på väg? In i en stängd park eller ut mot nya vägar?

I iCool har vi både visioner och mål. Förändringar genomförs målmedvetet. Enkelt kan man tycka - jag äger, driver och är ensam anställd. Men då får jag istället arbeta med mina egna rädslor, mina drivkrafter, mina önskemål och mina känslor. Och mitt eget ledarskap. Nu börjar företaget nå ett av sina mål, och det handlar helt om vilken typ av uppdrag vi genomför. Spännade och tillfredsställande! En hel del mod har krävts för att släppa taget om det kända. 

Förändringar ska genomföras målmedvetet. Men i ett företag med fler anställda så krävs så mycket mer än i enmansbolaget. Det krävs ett bra ledarskap, en bra kommunikation, samverkan och mod.

Och uppföljning... hur mår medarbetarna i förändringen, vilka insatser behöver vi genomföra och när? Då behöver man ett verktyg för att stötta ledarna med detta. På fredag är det dags att påbörja implementeringen av ett sådant verktyg hos ett företag i transportbranschen. Ett företag där man inte träffar sina medarbetare varje dag men ändå drivs av att vilja att alla mår bra, trivs och stannar. Spännande! 

Men ju fler företag jag träffar blir jag klar över att det nära ledarskapet krävs, den årliga medarbetarundersökningen är ett verktyg som verkligen är uddlöst och svårt att sätta mål från. Det snurrar för fort... ett år, ett halvår är för långt. Vi behöver följa våra medarbetare varje dag. Hur mår vi i vårt företag idag?

Att arbeta med detta verktyg hos många kunder är ett av iCools mål (namn på verktyget kommer när det ska ut på marknaden) men också att arbeta med människor med kompletterande kunskaper. Ett annat mål är att driva ledarutveckling i grupp - det är nästa mål och många steg mot detta mål är redan tagna. 

Vad har du för mål? Hur når du dit? Vill du ha hjälp? Hör av dig!