Ledarskapsstöd

Ledarskapsstöd för ett ledarskap på distans

Har du tillräcklig räckvidd som chef idag? Många ledare vittnar om att  det är utmanande att vara en stöttande och närvarande ledare när alla möten med medarbetarna sker digitalt.

Hur kan du jobba med dina medarbetare så att de känner både stöd och intresse från dig – på distans? Hur bygger du ditt team i digitala möten?

Nu erbjuder vi ett ledarskapsstöd med låg ingångströskel. Du kan enkelt boka in ett samtal för att prata om ditt ledarskap här och nu. Vi ses via länk där du berättar  om dina utmaningar och funderingar. Tillsammans undersöker vi olika verktyg för att du ska nå hela vägen fram till ditt team. 

I mötet träffar du våra två ledarskapsutvecklare, Elisabet Grinde och Eva Hansson.

Elisabet Grinde är en erfaren ledare och arbetar idag som förändringsledare, coach och ledarutvecklare i iCool AB. Elisabet brinner för det goda ledarskapet, där man kombinerar affärsmannaskap, kultur och viljan att utveckla och behålla sina medarbetare. I samarbetet med Eva bidrar Elisabet med sin mångåriga erfarenhet som ledare i vardagen.

 Eva Hansson har en mångfacetterad bakgrund som skådespelare, röstcoach och terapeut. Idag arbetar Eva med terapier och med att coacha människor som i yrkeslivet ska prata inför och med andra. I samarbetet med Elisabet bidrar Eva med fokus på de mellanmänskliga relationerna.

 Vi ger dig nya tankar och konkreta verktyg kring hur du kan utveckla ditt digitala ledarskap. 

1 875,00 kr